De zekerheid en flexibiliteit bij
het in dienst nemen van nieuwe medewerkers.

IT Detavast

Op basis van Detavast bieden wij organisaties zekerheid en flexibiliteit bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. Wij stellen gekwalificeerde ICT professionals beschikbaar die organisaties, na een X aantal uur inhuur, kosteloos kunnen overnemen.

Vacature invullen via IT Detavast

IT Detavast is een werving- en selectieconstructie waarbij de ingehuurde medewerker na X uur dienstverband kosteloos overgenomen mag worden. Een IT Detavast constructie geeft werkgevers langer de gelegenheid om te kijken of een nieuwe medewerker goed functioneert binnen de organisatie.

Intensieve begeleiding, gelijke arbeidsvoorwaarden en heldere afspraken zorgen ervoor dat ruim 95% van onze medewerkers, na verstrijken van de detavast overeenkomst, een vaste dienstbetrekking aangaat.

IT Detavast constructie geeft u langer de gelegenheid om te kijken of de nieuwe medewerker goed functioneert binnen uw organisatie.

IT Detavast constructie samengevat

Werving- en selectietraject

Opstellen detavast overeenkomst (aantal uren)

Start nieuwe medewerker via ICT detavast

Bespreken voortgang /evaluatie

Einde ICT detavast overeenkomst

Kostenloze overname medewerker